Đặc quyền vàng 50 năm khi mua Tivi Samsung

B1: Khách hàng vào trang Samsung để chọn sản phẩm và đại lý muốn mua.

B2: Khách hàng nhận CODE may mắn, ngẫu nhiên.

B3: Khách hàng đến website SAMNEC để mua sản phẩm và áp dụng CODE.

Truy cập vào link này để lấy mã code

TOP